Hội thảo khoa học “Một số vấn đề tư tưởng triết học và đạo đức ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX”

academic.vn
Hội thảo khoa học 
“Một số vấn đề tư tưởng triết học và đạo đức ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX”


Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 
336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân – Hà Nội
Thời gian: 01 ngày. Giữa tháng 10/2021 (dự kiến). 
Cơ quan tổ chức: Khoa Triết học

Nội dung
Hội thảo tập trung vào những chủ đề chính sau đây
1. Các tư tưởng triết học và đạo đức Khổng giáo trong bối cảnh lịch sử mới.
2. Các tư tưởng triết học và đạo đức Phật giáo trong bối cảnh Phong trào chấn hưng Phật giáo. 
3. Các trào lưu tư tưởng triết học, đạo đức phương Tây và sự hình thành tầng lớp trí thức mới.
4.Các tư tưởng triết học và đạo đức Kitô giáo và vị trí của chúng trong xã hội Việt Nam.


#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top