Academic.vn - Tư liệu khoa học xã hội và nhân văn
Tài liệu khoa học Xã hội và Nhân văn

Post Top Ad

Post Top Ad

Your Ad Spot

Tài liệu mới cập nhật

Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

Triết học là gì? Trình bày nguồn gốc nhận thức và nguồn gốc xã hội của triết học (cập nhật 2021-2022)

Triết học là gì? Trình bày nguồn gốc nhận thức và nguồn gốc xã hội của triết học. Tài liệu ôn tập môn Triết học Mác - Lênin - academic.vn + ...
Read More

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

Quy định nghiên cứu sinh có 2 bài báo quốc tế mới được bảo vệ luận án tiến sĩ

Quy định nghiên cứu sinh có 2 bài báo quốc tế mới được bảo vệ luận án tiến sĩ VNexpress - Quy chế mới về tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ có hi...
Read More

Post Top Ad