Advertisement

Mô tả

Academic.vn - Social Science and Humanities Library

Bài báo khoa họcXem tất cả

DownloadXem tất cả

Thông tin hội thảoXem tất cả

Advertisement

Mô tả

Tin tứcXem tất cả

Thư viện sáchXem tất cả

Mô tả

Chương trình hội thảo "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng"

Chương trình hội thảo "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng" Thời gian: 8h00 – 12h00 ngày 15 thá...

Tài liệu hay "1001 câu hỏi trắc nghiệm triết học Mác - Lênin theo chủ đề và có đáp án" - Mai K Đa

1001 câu hỏi trắc nghiệm triết học Mác - Lênin theo chủ đề và có đáp án  đang cập nhật ---------------------------------- Academic.vn - Thư ...

The impacts of culture of knowledge sharing on knowledge management in social enterprises in Vietnam. Phan Dang Son

Phan Dang Son The impacts of culture of knowledge sharing on knowledge management in social enterprises in Vietnam Pp. 27-40. WORLD SCIENCE ...

Hội thảo khoa học ra kỷ yếu ISBN về kinh tế, xã hội học và luật tháng 11 năm 2021

 - Hội thảo ra kỷ yếu 10 ngày sau khi kết thúc hội thảo.  - Nhận bài viết từ 8 trang. - Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Anh, tiếng Nga - Kỷ yếu có ...

Hội thảo khoa học quốc tế về các ngành luật, nhà nước, pháp quyền, tư pháp tháng 9/2021 - kỷ yếu ISBN

Hội thảo khoa học quốc tế về các ngành luật, nhà nước, pháp quyền, tư pháp tháng 9/2021 - kỷ yếu ISBN  Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa h...

Thông tin Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng tháng 9/2021 dành cho NCS, giảng viên

Thông tin Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng tháng 9/2021 dành cho NCS, giảng viên Academic.vn - Thư m...

Bộ đề trắc nghiệm triết học Mác - Lênin, bộ số 3 (download)

Bộ đề trắc nghiệm triết học Mác - Lênin, bộ số 3 (download) LINK DOWNLOAD (không quảng cáo)   ---------------------------------- Academic.vn...

Bộ đề trắc nghiệm triết học Mác - Lênin, bộ số 2 (download)

Bộ đề trắc nghiệm triết học Mác - Lênin, bộ số 2 (download) LINK DOWNLOAD (không quảng cáo) ---------------------------------- Academic.vn -...

Bộ đề trắc nghiệm triết học Mác - Lênin 1 (download)

Bộ đề có đáp án. File 1.  Link TẢI ---------------------------------- Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn. #academicv...

Access to social work services for domestic violent men in Quang Ninh province, Vietnam: level and influences

Tác giả: Hoang Tuyet Mai.  Tên bài báo: Access to social work services for domestic violent men in Quang Ninh province, Vietnam: level and i...

Some strategies to improve the quality of human resources in south Korea and Singapore between 1961 and 1979 - Tran Thi Thanh Huyen, Phan Minh Chau

Tác giả: Tran Thi Thanh Huyen, Phan Minh Chau Bài báo: Some strategies to improve the quality of human resources in south Korea and Singapor...

Models of education quality assurance in the world and their applicability in Vietnam - Vu Van Khoa

Vu Van Khoa Models of education quality assurance in the world and their applicability in Vietnam Thông tin tài liệu Economy and Society (In...

TrendingMore