Advertisement

Mô tả

Academic.vn - Social Science and Humanities Library

Bài báo khoa họcXem tất cả

DownloadXem tất cả

Thông tin hội thảoXem tất cả

Advertisement

Mô tả

Tin tứcXem tất cả

Thư viện sáchXem tất cả

Mô tả

Hội thảo khoa học quốc tế về các ngành luật, nhà nước, pháp quyền, tư pháp tháng 9/2021 - kỷ yếu ISBN

Hội thảo khoa học quốc tế về các ngành luật, nhà nước, pháp quyền, tư pháp tháng 9/2021 - kỷ yếu ISBN  Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa h...

Thông tin Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng tháng 9/2021 dành cho NCS, giảng viên

Thông tin Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng tháng 9/2021 dành cho NCS, giảng viên Academic.vn - Thư m...

Tài liệu 1001 câu hỏi trắc nghiệm triết học Mác - Lênin theo chủ đề và có đáp án

Tài liệu 1001 câu hỏi trắc nghiệm triết học Mác - Lênin  theo chủ đề và có đáp án Mai K Đa ---------------------------------- Academic.vn - ...

Bộ đề trắc nghiệm triết học Mác - Lênin, bộ số 3 (download)

Bộ đề trắc nghiệm triết học Mác - Lênin, bộ số 3 (download) LINK DOWNLOAD (không quảng cáo)   ---------------------------------- Academic.vn...

Bộ đề trắc nghiệm triết học Mác - Lênin, bộ số 2 (download)

Bộ đề trắc nghiệm triết học Mác - Lênin, bộ số 2 (download) LINK DOWNLOAD (không quảng cáo) ---------------------------------- Academic.vn -...

Bộ đề trắc nghiệm triết học Mác - Lênin 1 (download)

Bộ đề có đáp án. File 1.  Link TẢI ---------------------------------- Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn. #academicv...

Access to social work services for domestic violent men in Quang Ninh province, Vietnam: level and influences

Tác giả: Hoang Tuyet Mai.  Tên bài báo: Access to social work services for domestic violent men in Quang Ninh province, Vietnam: level and i...

Some strategies to improve the quality of human resources in south Korea and Singapore between 1961 and 1979 - Tran Thi Thanh Huyen, Phan Minh Chau

Tác giả: Tran Thi Thanh Huyen, Phan Minh Chau Bài báo: Some strategies to improve the quality of human resources in south Korea and Singapor...

Models of education quality assurance in the world and their applicability in Vietnam - Vu Van Khoa

Vu Van Khoa Models of education quality assurance in the world and their applicability in Vietnam Thông tin tài liệu Economy and Society (In...

Hội thảo quốc tế kỷ yếu ISBN về Luật học dành cho nghiên cứu sinh, giảng viên

Thông tin một số hội thảo chi tiết ở dưới đây, một kênh rất hữu ích cho nghiên cứu sinh, giảng viên và những người cần xuất bản quốc tế 05.1...

Роль Вьетнама в продвижении отношений АСЕАН – РФ - Хоанг Tyи Линь, Данг Нгуен Ха

Хоанг Tyи Линь, Данг Нгуен Ха  2021 Роль Вьетнама в продвижении отношений АСЕАН – РФ  Экономика и социум, №6(85), ч.2, стр. 468-478. ISSN 22...

The role of Vietnam in promoting ASEAN – Russian Federation relations - Hoang Thuy Linh, Dang Nguyen Ha

Hoang Thuy Linh, Dang Nguyen  Ha The role of Vietnam in promoting ASEAN – Russian Federation relations Thông tin bài báo: Economy and Societ...

TrendingMore