Bui Quang Hưng, Mai K Da - Fundamental points of Michel Foucault’s postmodern educational thought

academic.vn

Bui Quang Hưng, Mai K Da (2023), Fundamental points of Michel Foucault’s postmodern educational thought, in CURRENT ISSUES OF SOCIETY, SCIENCE AND EDUCATION: Proceedings of the IX International Scientific and Practical Conference (December 10, 2023, Penza). - Penza: ICNS “Science and Enlightenment”, 2023, pp. 166-170, ISBN 978-5-00236-120-5.Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academic.vn #elibrary.vn #xuatbanquocte.com #triethoc.net #triethoc.info #e-lecturer.vn#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top