Bui Quang Hưng, Bui Thi Lien, Mai K Da - Michel Foucault’s point of view on power and knowledge

academic.vn
Link tài liệu:

Bui Quang Hưng, Bui Thi Lien, Mai K Da (2023), Michel Foucault’s point of view on power and knowledge, in Innovative technologies of modern scientific activity: strategy, tasks, implementation: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (December 7, 2023, Samara). - Ufa: OMEGA SCIENCE, 2023, pp. 125-129, ISBN 978-5-907712-75-1.


Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academic.vn #elibrary.vn #xuatbanquocte.com #triethoc.net #triethoc.info #e-lecturer.vn#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top