Hội thảo khoa học quốc tế "Một số khuynh hướng mới trong nghiên cứu tôn giáo đương đại" tháng 3/2023

academic.vn

Hội thảo khoa học quốc tế "Một số khuynh hướng mới trong nghiên cứu tôn giáo đương đại"

Thời gian: Hội thảo dự kiến tổ chức 01 ngày vào tháng 3 năm 2024

Ngôn ngữ: Tiếng Việt.

Hình thức tổ chức HT: Trực tiếp tại Trường ĐH KHXH&NV và online qua Google meet.

Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

Cơ quan tổ chức: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn


THÔNG TIN CHI TIẾT


Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academic.vn #elibrary.vn #xuatbanquocte.com #triethoc.net #triethoc.info #e-lecturer.vn#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top