Đại hội triết học thế giới lần thứ XXV ở Rome ngày 1- 8 tháng 8 năm 2024

academic.vn
Đại hội triết học thế giới lần thứ XXV ở Rome
"Triết học xuyên biên giới"
Rome, Ý,
ngày 1- 8 tháng 8 năm 2024


Đơn vị tổ chức: Liên đoàn các Hiệp hội Triết học Quốc tế, Hiệp hội Triết học Ý và Đại học Sapienza của Rome.
Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academic.vn #elibrary.vn #xuatbanquocte.com #triethoc.net #triethoc.info #e-lecturer.vn#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top