Pham Thu Ha - Case study on moral sense among Vietnamese youth under the current socialist-oriented economy

academic.vn

Pham Thu Ha (2023), Case study on moral sense among Vietnamese youth under the current socialist-oriented economy, Universum: Social Sciences, № 5(96), pp. 23-28, DOI - 10.32743/UniSoc.2023.96.5.15549, ISSN 2311-5327.

Link PDFAcademic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academic.vn #elibrary.vn #xuatbanquocte.com #triethoc.net #triethoc.info #e-lecturer.vn#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top