Hội thảo khoa học cho nghiên cứu sinh chuyên ngành luật tháng 7 năm 2023

academic.vn
Hội thảo khoa học cho nghiên cứu sinh chuyên ngành luật tháng 7 năm 2023

Thông tin đăng báo tạp chí, hội thảo khoa học quốc tế cho nghiên cứu sinh và giảng viên

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN "Luật học: những vấn đề cấp thiết lý luận và thực tiễn" ngày 5 tháng 7 năm 2023Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academic.vn #elibrary.vn #xuatbanquocte.com #triethoc.net #triethoc.info #e-lecturer.vn#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top