Triết học Nga trước 1917 và triết học Xô Viết: sự liên tục hay gián đoạn? - Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Thị Bạch Yến

academic.vn
bài viết
Triết học Nga trước 1917 và triết học Xô Viết: sự liên tục hay gián đoạn?
của các tác giả Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Thị Bạch Yến
trong

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Triết học Nga và Việt Nam: lịch sử, vấn đề, triển vọng"
NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023.
 ISBN 978-604-396-434-9.

DOWNLOAD
Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academic.vn #elibrary.vn #xuatbanquocte.com #triethoc.net #triethoc.info #e-lecturer.vn#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top