Cuộc tranh luận giữa người duy phương Tây và người duy Slavơ trong lịch sử tư tưởng Nga - S.A. Nizhnikov

academic.vn
Cuộc tranh luận giữa người duy phương Tây và người duy Slavơ trong lịch sử tư tưởng Nga - S.A. Nizhnikov

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Triết học Nga và Việt Nam: lịch sử, vấn đề và triển vọng". NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023, tr. 13-22.

DOWNLOAD


Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academic.vn #elibrary.vn #xuatbanquocte.com #triethoc.net #triethoc.info #e-lecturer.vn#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top