Tôn giáo và Khoa học ở Đông Á trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 - Hội thảo khoa học

academic.vn
Tôn giáo và Khoa học ở Đông Á trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Hội thảo khoa học
Thư mời viết bài
Cơ quan tổ chức: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Trung tâm Nghiên cứu tôn giáo đương đại
Khoa Triết họcAcademic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academic.vn #elibrary.vn #xuatbanquocte.com #triethoc.net #triethoc.info #e-lecturer.vn#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top