Thư mời viết bài tham luận cho Hội thảo về TS. BHIMRAO AMBEDKAR - Học viện Phật giáo Việt Nam tại tp. Hồ Chí Minh

academic.vn
Thư mời viết bài tham luận cho Hội thảo về TS. BHIMRAO AMBEDKAR - Học viện Phật giáo Việt Nam tại tp. Hồ Chí Minh


Link tải:
Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academic.vn #elibrary.vn #xuatbanquocte.com #triethoc.net #triethoc.info #e-lecturer.vn#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top