Hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành kinh tế ra nhanh kỷ yếu isbn ctháng 2/2023

academic.vn
Thông tin hữu ích cho đăng báo thi đầu vào nghiên cứu sinh, đầu ra nghiên cứu sinh
Hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng dành cho nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học tháng 2/2023 có kỷ yếu mã ISBN, chi phí phù hợp.


- Các hội thảo ra kỷ yếu 10 ngày sau khi kết thúc hội thảo.
- Nhận bài viết từ 8 trang.
- Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Anh, tiếng Nga
- Kỷ yếu hội thảo khoa học có mã số sách ISBN
- Chấp nhận nhận bài tham dự từ xa mà không cần phải tham dự trực tiếp.

Xem chi tiết:
http://www.xuatbanquocte.com/2023/01/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-ky-yeu-ma.html

 

----------


Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academic.vn #elibrary.vn #xuatbanquocte.com #triethoc.net #triethoc.info #e-lecturer.vn#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top