Vietnam - United States trade from 2015 to present: situations and policy implications - Nguyen Thi Thu Hoan

academic.vn
Vietnam - United States trade from 2015 to present: situations and policy implications - Nguyen Thi Thu Hoan


Thông tin trích dẫn:
Nguyen Thi Thu Hoan (2023), Vietnam - United States trade from 2015 to present: situations and policy implications, in “DIGITAL ECONOMY AND NEW BUSINESS OPPORTUNITIES”. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. - Penza (Russia): ICNS "Science and Education". – 2022. – 124 pages. ISBN 978-5-00173-665-3, pp. 58-66.


Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academic.vn #elibrary.vn #xuatbanquocte.com #triethoc.net #triethoc.info #e-lecturer.vn#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top