Research on implementing the internal quality assurance system by AUN-QA model: the case of a regional university in central Vietnam - Le Phuoc Son

academic.vn
 
Le Phuoc Son (2022), Research on implementing the internal quality assurance system by AUN-QA model: the case of a regional university in central Vietnam, in “DEVELOPMENT OF MODERN EDUCATION: TOPICAL ISSUES OF THEORY AND PRACTICE”. Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference. - Penza (Russia): ICNS "Science and Education". – 2022. – 124 pages. ISBN 978-5-00173-615-8, pp. 21-27.Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academic.vn #elibrary.vn #xuatbanquocte.com #triethoc.net #triethoc.info #e-lecturer.vn#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top