Hội thảo khoa học quốc tế và tạp chí quốc tế dành cho nghiên cứu sinh tháng 12/2022

academic.vn

 Hội thảo khoa học quốc tế và tạp chí quốc tế dành cho nghiên cứu sinh, giảng viên tháng 12/2022

Chi tiết: http://www.xuatbanquocte.com/2022/12/mot-so-hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-isbn.html

 Hội thảo khoa học quốc tế và tạp chí quốc tế dành cho nghiên cứu sinh tháng 12/2022

Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academic.vn #elibrary.vn #xuatbanquocte.com #triethoc.net #triethoc.info #e-lecturer.vn#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top