Выпуск журнала «Universum: экономика и юриспруденция» 11(98)

academic.vn


Выпуск журнала «Universum: экономика и юриспруденция» 11(98)

DOI - 10.32743/UniLaw.2022.98.11

Выпуск опубликован 01.11.2022 г.

Скачать журнал (.pdf)Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academic.vn #elibrary.vn #xuatbanquocte.com #triethoc.net #triethoc.info #e-lecturer.vn#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top