"Vai trò của Triết học trong công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta" - Thư mời viết bài hội thảo khoa học của Hội triết học Việt Nam

academic.vn
"Vai trò của Triết học trong công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta"
Thư mời viết bài hội thảo khoa học của Hội triết học Việt Nam 

Kế hoạch  chức:
Thời gian: dự kiến: thứ 5 ngày 17/11/2022
Địa điểm: Viện Triết học, 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Hình thức: Hội thảo trực tiếp kết hợp trực tuyến

Thông tin chi tiết thư mời:Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academic.vn #elibrary.vn #xuatbanquocte.com #triethoc.net #triethoc.info #e-lecturer.vn#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top