Some problem issues and desert of Nguyen Cong Tru in the eclaiming sea encroachment - Nguyen Thi Thu Huong

academic.vn
Công trình
Some problem issues and desert of Nguyen Cong Tru in the eclaiming sea encroachment

Người viết:
Nguyen Thi Thu Huong 

Tạp chí / nhà xuất bản
Economy and Society

Các thông tin khác
№5(96), pp. 214-220. ISSN 2225-1545.
 
Trích dẫn đầy đủ:
Nguyen Thi Thu Huong (2022), Some problem issues and desert of Nguyen Cong Tru in the eclaiming sea encroachment, Economy and Society, №5(96), pp. 214-220. ISSN 2225-1545.

Download
PDF

 
Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academic.vn #elibrary.vn #xuatbanquocte.com #triethoc.net #triethoc.info #e-lecturer.vn#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top