Hội thảo khoa học sắp tổ chức “Triết học Nga và Việt Nam: Lịch sử, vấn đề và triển vọng”

academic.vn
Hội thảo khoa học sắp tổ chức “Triết học Nga và Việt Nam: Lịch sử, vấn đề và triển vọng”


Chủ đề của hội thảo
- Những vấn đề chủ yếu của triết học Nga trước thế kỷ XX.
- Triết học Nga - Xô Viết trong bối cảnh biến động chính trị - xã hội thế kỷ XX và ảnh hưởng của nó ở Việt Nam.
- Viễn cảnh triết học Nga thế kỷ XXI và triển vọng hợp tác nghiên cứu, giảng dạy triết học Việt – Nga.
Tất cả các bài viết đều qua sự lựa chọn của Ban Tổ chức Hội thảo và được các nhà khoa học phản biện khách quan. Các bài viết được chấp nhận sẽ in thành Kỷ yếu Hội thảo khoa học (có giấy phép xuất bản và mã ISBN).

----------------------------------
Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academicvn #elibraryvn #xuatbanquoctecom #triethocnet #triethocinfo

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top