Advertisement - trang chủ trên

Academic.vn 
Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Lê Thị Tuyết, Mai K Đa, Dương Quốc Quân - Lược sử triết học Nga từ khởi nguồn đến cuối thế kỷ XVIII

tháng 1 30, 2022
Last Updated
Mô tả

Lĩnh vực: Triết học Nga, Lịch sử triết học Nga, triết gia Nga, triết học ở nước Nga

Tác giả: Lê Thị Tuyết, Mai K Đa, Dương Quốc Quân 

Bài báo: Lược sử triết học Nga từ khởi nguồn đến cuối thế kỷ XVIII 

Thông tin bài báo: Tạp chí Triết học, số 10 (257) năm 2012, tr 77-86

Nguồn: http://www.triethoc.net/2022/01/le-thi-tuyet-mai-k-duong-quoc-quan-luoc.html

----------------------------------
Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academicvn #elibraryvn #xuatbanquoctecom #triethocnet #triethocinfo

TrendingMore

Xem thêm