Evaluation of motor rehabilitation results in patients with stroke sequelae by conventional electro-acupuncture combined with acupressure massage - Nguyen Van Anh

academic.vn
http://www.elibrary.vn/2022/01/nguyen-van-anh-evaluation-of-motor.html

Nguyen Van Anh. Evaluation of motor rehabilitation results in patients with stroke sequelae by conventional electro-acupuncture combined with acupressure massage // Universum: medicine and pharmacology. 2022. № 1(84). Pp. 31-37. DOI: 10.32743/UniMed.2022.84.1.12917. ISSN 2311-6129.

----------------------------------
Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academicvn #elibraryvn #xuatbanquoctecom #triethocnet #triethocinfo

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top