Perfecting the mechanism to ensure the linkage of eastern costal sub-region of the Mekong delta (the case of the provinces of Tien Giang, Vinh Long, Ben Tre, Tra Vinh)

academic.vn


Luật học, Kinh tế học


Tiêu đề bài báo:

Perfecting the mechanism to ensure the linkage of eastern costal sub-region of the Mekong delta (the case of the provinces of Tien Giang, Vinh Long, Ben Tre, Tra Vinh), Pp. 46-54.

 

Thông tin về Hội thảo:

ECONOMY. SOCIOLOGY. LAW: Proceedings of the V International Scientific-Practical Conference (November 17, 2021, Astrakhan (Russia).

 

Các tác giả

Phan Thi Chanh Ly, Huynh Duc Nguyen

 

ISBN 978-5-907385-54-2.----------------------------------
Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academicvn #elibraryvn #xuatbanquoctecom #triethocnet #triethocinfo

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top