Vo Trung Hau Implementation of trademarks commitments under the CPTPP agreements in Vietnam

academic.vn
Nghiên cứu Luật

Vo Trung Hau (2021), Implementation of trademarks commitments under the CPTPP agreements in Vietnam, in “JURISPRUDENCE, STATE AND LAW: TOPICAL ISSUES AND MODERN ASPECTS”: Proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference. – Penza (Russia), Publisher: ICNS "Science and Education", ISBN 978-5-00173-072-9.. Pp. 70-77.----------------------------------
Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academicvn #elibraryvn #xuatbanquoctecom #triethocnet #triethocinfo

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top