Law on resolution of domain names and trademarks disputes

academic.vn
Hội thảo khoa học
ECONOMY. SOCIOLOGY. LAW: Proceedings of the V International Scientific-Practical Conference (November 17, 2021, Astrakhan (Russia).

Tác giả của bài báo
Le Thi Minh

Tiêu đề bài báo:
Law on resolution of domain names and trademarks disputes

ISBN 978-5-907385-54-2.

Chi tiết: http://www.elibrary.vn/2021/11/law-on-resolution-of-domain-names-and.html
 ----------------------------------
Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academicvn #elibraryvn #xuatbanquoctecom #triethocnet #triethocinfo

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top