The impacts of culture of knowledge sharing on knowledge management in social enterprises in Vietnam. Phan Dang Son

academic.vn
0
Phan Dang Son
The impacts of culture of knowledge sharing on knowledge management in social enterprises in Vietnam

Pp. 27-40.
WORLD SCIENCE 2021. PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT. ECONOMY. SOCIOLOGY. LAW: Proceedings of the IV international scientific-practical conference (September 8 - September 15, 2021) Novosibirsk - Astrakhan. Resp. ed. Zaraisky A.A. 
ISBN 978-5-907385-48-1
МИРОВАЯ НАУКА 2021. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. ЭКОНОМИКА. СОЦИОЛОГИЯ. ПРАВО: материалы IV международной научно-практической конференции (8 сентября – 15 сентября 2021г) Новосибирск - Астрахань. Отв. ред. Зарайский А.А.
 ISBN 978-5-907385-48-1

http://www.elibrary.vn/2021/09/the-impacts-of-culture-of-knowledge.html


----------------------------------
Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academicvn #elibraryvn #xuatbanquoctecom #triethocnet #triethocinfo

Đăng nhận xét

0 Nhận xét
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
Đăng nhận xét (0)

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top