Роль Вьетнама в продвижении отношений АСЕАН – РФ - Хоанг Tyи Линь, Данг Нгуен Ха

academic.vn

Хоанг Tyи Линь, Данг Нгуен Ха 

2021

Роль Вьетнама в продвижении отношений АСЕАН – РФ

 Экономика и социум, №6(85), ч.2, стр. 468-478.

ISSN 2225-1545.

http://www.elibrary.vn/2021/08/ty.html

Full Text


#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top