Some strategies to improve the quality of human resources in south Korea and Singapore between 1961 and 1979 - Tran Thi Thanh Huyen, Phan Minh Chau

academic.vn

Tác giả:

Tran Thi Thanh Huyen, Phan Minh Chau


Bài báo:

Some strategies to improve the quality of human resources in south Korea and Singapore between 1961 and 1979


Thông tin bài báo:

DOI: 10.24411/2312-8089-2021-11307

ISSN 2541-7851

Bulletin of Science and Education

2021. № 13 (116). P.2

Pp. 36-43.


Full Text

PDF
#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top