Models of education quality assurance in the world and their applicability in Vietnam - Vu Van Khoa

academic.vn
Vu Van Khoa

Models of education quality assurance in the world and their applicability in Vietnam

Thông tin tài liệu
Economy and Society (Institute of Management and Socio-Economic Development)
№7 (86), 2021. ISSN 2225-1545. 

Keywords: education quality assurance, higher education, Vietnam, education quality accreditation

Full Text


#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top