Hội thảo quốc tế kỷ yếu ISBN về Luật học dành cho nghiên cứu sinh, giảng viên

academic.vn

Thông tin một số hội thảo chi tiết ở dưới đây, một kênh rất hữu ích cho nghiên cứu sinh, giảng viên và những người cần xuất bản quốc tế

05.10.2021      Nghiên cứu luật học trong lý thuyết và trong thực tiễn: những vấn đề cấp thiết và những khía cạnh hiện đại

25.09.2021      Sự phát triển của luật học hiện đại: những vấn đề cấp thiết của lý luận và thực tiễn

05.09.2021      Những cơ sở pháp luật của sự phát triển xã hội công dân trong giai đoạn hiện đại

25.08.2021      Luật học, nhà nước và pháp quyền: những vấn đề cấp thiết và các khía cạnh hiện đại 

Xem chi tiết về yêu cầu, thể thức và các vấn đề liên quan ở đây:#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top