Thông tin hội thảo khoa học quốc tế ISBN cho nghiên cứu sinh và giảng viên tháng 8 năm 2021 - Academic.vn - Social Science & Humanities Library
Tài liệu khoa học Xã hội và Nhân văn

Post Top Ad

 
***
Nội dung bài viết

Thứ Năm, 15 tháng 7, 2021

Thông tin hội thảo khoa học quốc tế ISBN cho nghiên cứu sinh và giảng viên tháng 8 năm 2021

* Hội thảo Khoa học quốc tế liên ngành, ngày 4 tháng 8 năm 2021.
* Hội thảo Khoa học Quốc tế về tâm lý và sư phạm, ngày 11 tháng 8 năm 2021.
* Hội thảo Khoa ọc quốc tế liên ngành, ngày 18 tháng 8 năm 2021.

Xem chi tiết tại link sau:
 

 
----------------------------------
Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academicvn #elibraryvn #xuatbanquoctecom #triethocnet #triethocinfo

Post Top Ad