Phung Quang Hung - Cultivating President Ho Chi Minh’s working style for political cadres in the military academies and officer training schools of the People’s Army of Vietnam

academic.vn

Phung Quang Hung

Cultivating President Ho Chi Minh’s working style for political cadres in the military academies and officer training schools of the People’s Army of Vietnam

 

Tên tạp chí:

Globus: social sciences

 

Thông tin số, trang

Т.7 № 2 (36)/2021

Tr, 11-14.

 

 

ISSN 2713-3087

DOI: 10.52013/2713-3087-36-2-3


tải PDF


#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top