Nguyen Tai Nang - Solutions for promoting university autonomy in Vietnam

academic.vn

Nguyen Tai Nang

Solutions for promoting university autonomy in Vietnam

 

Tên tạp chí:

Globus: social sciences

 

Thông tin số, trang

Т.7 № 2 (36)/2021

Tr, 23-28.


ISSN 2713-3087

DOI: 10.52013/2713-3087-36-2-5


tải PDF#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top