Nguyen Tai Nang - Financial autonomy towards university autonomy via the situation at University of Law - Hue university

academic.vn

Tên tạp chí: Economy and society

№6 (85) 2021

ISSN 2225-1545

Nguyen Tai Nang

Financial autonomy towards university autonomy via the situation at University of Law - Hue university

Full Text#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top