Advertisement - trang chủ trên

Academic.vn 
Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Hội thảo khoa học quốc tế về Tâm lý học và Giáo dục học 2021 ISBN

tháng 7 28, 2021
Last Updated
Mô tả

Xem lịch các hội thảo khoa học quốc tế có kỷ yếu ISBN tất cả các ngành xã hội nhân văn TẠI ĐÂY >>>


Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về Tâm lý học và Giáo dục

Các hội thảo ra kỷ yếu 10 ngày sau khi kết thúc hội thảo. Nhận bài viết từ 8 trang.

Kỷ yếu có chỉ số ISBN

Chấp nhận nhận bài tham dự từ xa mà không cần phải tham dự trực tiếp.

Chi phí vừa phải cho anh chị em nghiên cứu sinh, giảng viên và những người quan tâm.

           


Liên hệ để được hỗ trợ.

Zalo: 0964.760.502

Email: xahoinhanvan.tapchi@gmail.com

Website: http://www.xuatbanquocte.com


TrendingMore

Xem thêm