Chính phủ bổ nhiệm tân Giám đốc ĐHQGHN cho GS.TS Lê Quân - Academic.vn - Social Science & Humanities Library
Tài liệu khoa học Xã hội và Nhân văn

Post Top Ad

 
***
Nội dung bài viết

Thứ Tư, 30 tháng 6, 2021

Chính phủ bổ nhiệm tân Giám đốc ĐHQGHN cho GS.TS Lê Quân

Ngày 28/6/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và đoàn công tác đã đến thăm Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và trao quyết định bổ nhiệm tân Giám đốc ĐHQGHN cho GS.TS Lê Quân.
----------------------------------
Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academicvn #elibraryvn #xuatbanquoctecom #triethocnet #triethocinfo

Post Top Ad