Advertisement - trang chủ trên

Academic.vn 
Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Chính phủ bổ nhiệm tân Giám đốc ĐHQGHN cho GS.TS Lê Quân

tháng 6 30, 2021
Last Updated
Mô tả

Ngày 28/6/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và đoàn công tác đã đến thăm Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và trao quyết định bổ nhiệm tân Giám đốc ĐHQGHN cho GS.TS Lê Quân.
TrendingMore

Xem thêm