Women in zone vi Vietnam in combat in the war against the US 1954 - 1975

academic.vn

Tác giả

Tran Thi Thuy Nga

 

Tên bài báo

Women in zone vi Vietnam in combat in the war against the US 1954 - 1975

 

Tên tạp chí

Bulletin of Science and Education.

2021. No. 8 (111). Part 1. Pp. 35-39.

ISSN 2312-8089.

DOI: 10.24411/2312-8089-2021-10806 

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top