Advertisement - trang chủ trên

Academic.vn 
Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Quy định nghiên cứu sinh có 2 bài báo quốc tế mới được bảo vệ luận án tiến sĩ

tháng 5 27, 2021
Last Updated
Mô tả

Quy định nghiên cứu sinh có 2 bài báo quốc tế mới được bảo vệ luận án tiến sĩ


VNexpress - Quy chế mới về tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ có hiệu lực từ 18/5 siết chặt hơn cả tiêu chuẩn đầu vào và đầu ra của nghiên cứu sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Tiêu chuẩn đầu vào và bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh, tiêu chuẩn với người hướng dẫn, đều được nâng lên.

Theo quy chế, mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành 6-9 học phần trình độ tiến sĩ với khối lượng từ 14 đến 20 tín chỉ. Trong đó tiểu luận tổng quan và 2-3 chuyên đề tiến sĩ do thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định là những học phần bắt buộc.

TrendingMore

Xem thêm