Quan điểm về “Thiên mệnh” trong tư tưởng trị nước của Minh Mệnh - Academic.vn - Tư liệu khoa học xã hội và nhân văn
Tài liệu khoa học Xã hội và Nhân văn

Post Top Ad

Your Ad Spot

Thứ Ba, 4 tháng 5, 2021

Quan điểm về “Thiên mệnh” trong tư tưởng trị nước của Minh Mệnh

Tác giả:

Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Minh Tuấn


Bài báo:

“Quan điểm về “Thiên mệnh” trong tư tưởng trị nước của Minh Mệnh”


Nguồn tài liệu:

Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, Học viện KHXH, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, ISSN 0866- 756X, số 2 (93), tr.3 – 11. (2020)Post Top Ad