Quan điểm về “Thiên mệnh” trong tư tưởng trị nước của Minh Mệnh

academic.vn

Tác giả:

Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Minh Tuấn


Bài báo:

“Quan điểm về “Thiên mệnh” trong tư tưởng trị nước của Minh Mệnh”


Nguồn tài liệu:

Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, Học viện KHXH, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, ISSN 0866- 756X, số 2 (93), tr.3 – 11. (2020)#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top