Một số vấn đề về thực tiễn đổi mới giảng dạy Triết học ở Đại học Quốc gia Hà Nội hiện nay - Academic.vn - Tư liệu khoa học xã hội và nhân văn
Tài liệu khoa học Xã hội và Nhân văn

Post Top Ad

Your Ad Spot

Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2021

Một số vấn đề về thực tiễn đổi mới giảng dạy Triết học ở Đại học Quốc gia Hà Nội hiện nay

Tác giả:

Trần Thị Điểu

Hà Thị Bắc


Bài báo:

Một số vấn đề về thực tiễn đổi mới giảng dạy Triết học ở Đại học Quốc gia Hà Nội hiện nay


Thông tin trích dẫn:

Hội thảo khoa học Giải pháp xây dựng các điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo ngành Triết học, Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày 26/1/2021.


------------------------

Đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh các ngành khoa học xã hội nhân văn 

#xuatbanquocte  #xuatbanquocte2021 #dangbaoquocte #nghiencuusinh #tapchiquocte #issn #isbn #elibraryvn #academicvn


Post Top Ad