Hội thảo khoa học về tâm lý học và sư phạm cho nghiên cứu sinh

academic.vn

 Hội thảo khoa học về tâm lý học và sư phạm diễn ra vào ngày 19.5.2021

chi tiết------

xuatbanquocte.com - Đăng báo quốc tế các ngành khoa học Xã hội và Nhân văn.


#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top