Việc bảo vệ và phát triển triết học Kitô giáo của Augustinô

academic.vn

Đề tài:

Việc bảo vệ và phát triển triết học Kitô giáo của Augustinô


Tác giả:

Trần Bá Chung


Tóm tắt:

Trình bày và phân tích tiền đề kinh tế - xã hội và tiền đề tư tưởng của triết học Augustinô. Trình bày việc Augustinô bảo vệ và phát triển triết học Kitô giáo


Từ khoá

Triết học Kitô giáo, Triết học, Tư tưởng triết học, Augustinô


Nhà xuất bản

Đại học Quốc gia Hà Nội


TẢI TÀI LIỆU


#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top