Việc bảo vệ và phát triển triết học Kitô giáo của Augustinô - Academic.vn - Tư liệu khoa học xã hội và nhân văn
Tài liệu khoa học Xã hội và Nhân văn

Post Top Ad

Your Ad Spot

Thứ Bảy, 17 tháng 4, 2021

Việc bảo vệ và phát triển triết học Kitô giáo của Augustinô

Đề tài:

Việc bảo vệ và phát triển triết học Kitô giáo của Augustinô


Tác giả:

Trần Bá Chung


Tóm tắt:

Trình bày và phân tích tiền đề kinh tế - xã hội và tiền đề tư tưởng của triết học Augustinô. Trình bày việc Augustinô bảo vệ và phát triển triết học Kitô giáo


Từ khoá

Triết học Kitô giáo, Triết học, Tư tưởng triết học, Augustinô


Nhà xuất bản

Đại học Quốc gia Hà Nội


TẢI TÀI LIỆU


Post Top Ad