Trường ĐHKHXH&NV. Danh sách HVCH môn triết học, khóa QH- 2020- X. Lớp số 3 - Academic.vn - Tư liệu khoa học xã hội và nhân văn
Tài liệu khoa học Xã hội và Nhân văn

Post Top Ad

Your Ad Spot

Chủ Nhật, 18 tháng 4, 2021

Trường ĐHKHXH&NV. Danh sách HVCH môn triết học, khóa QH- 2020- X. Lớp số 3

 Trường ĐHKHXH&NV. Danh sách HVCH môn triết học, khóa QH- 2020- X. Lớp số 3

 Trường ĐHKHXH&NV thông báo Lịch học học phần Triết học Mác- Lênin cho học viên Khóa QH- 2020- X. Đây là sanh sách học viên cao học sẽ học môn triết học, khóa QH- 2020- X.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.


STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh

1 20035148 Lê Thị Thùy Linh 10/11/1985

2 20035149 Vũ Sơn 15/08/1997

3 20035150 Quách Thị Nhân Tâm 25/09/1995

4 20035236 Trần Văn Chác 15/08/1986

5 20035237 Nguyễn Linh Chi 27/09/1990

6 20035238 Phạm Danh Cường 13/06/1982

7 20035239 Nguyễn Hoàng Hồ 14/11/1984

8 20035240 Phạm Minh Huyền 04/01/1995

9 20035241 Hoàng Thị Kiều 27/08/1990

10 20035242 Lê Thị Kiểu 29/12/1985

11 20035243 Nguyễn Hà Linh 13/01/1987

12 20035244 Trương Thị Hồng Ngọc 17/04/1985

13 20035245 Đặng Hùng Nhân 26/10/1981

14 20035246 Nguyễn Thị Kim Oanh 26/03/1981

15 20035247 Nguyễn Đức Quý 28/05/1993

16 20035248 Phạm Thị Hồng Thắm 16/10/1979

17 20035249 Nguyễn Thị Thùy 20/06/1986

18 20035250 Nguyễn Thị Huyền Trang 06/10/1994

19 20035199 Nguyễn Diễm Hằng 06/02/1994

20 20035275 Nguyễn Diệp Hà 01/08/1998

21 20035276 Nguyễn Đức Huy 12/05/1998

22 20035277 Phạm Lê Ngọc Lan 29/10/1996

23 20035278 Nguyễn Thị Thu 06/07/1987

24 20035096 Đoàn Thị Ái 07/02/1994

25 20035097 Nguyễn Hồng Anh 06/07/1997

26 20035098 Nguyễn Thị Hiểu 16/03/1993

27 20035099 Hoàng Thị Huyên 01/02/1989

28 20035279 Hoàng Việt Ngọc Anh 01/08/1998

29 20035280 Nguyễn Vân Chi 24/04/1998

30 20035281 Lê Hương Giang 26/01/1995

31 20035282 Nguyễn Thanh Hải 09/09/1998

32 20035283 Nguyễn Thị Thúy Hoa 16/06/1998

33 20035284 Nguyễn Thị Lương 24/03/1995

34 20035285 Đinh Y Ly 06/12/1991

35 20035286 Trần Thị Kam Ly 21/04/1997

36 20035287 Lương Vũ Nam 16/08/1998

37 20035288 Phạm Lan Ngọc 11/02/1997

38 20035289 Lê Thị Mai Quyên 03/01/1986

39 20035290 Nguyễn Thị Thanh Tâm 08/03/1998

40 20035291 Đào Thị Thảo 02/04/1995

41 20035292 Nguyễn Thị Phương Thảo 24/04/1995

42 20035293 Ngô Thị Thuỷ 25/11/1998

43 20035294 Nguyễn Minh Ngọc Thực 06/06/1998

44 20035295 Nguyễn Đặng Thuỷ Tiên 02/11/1998

45 20035296 Phạm Hà Huyền Trang 11/01/1997

46 20035297 Hà Thu Thảo Vân 31/01/1998

47 20035298 Đoàn Bảo Yến 13/08/1996

48 20035299 Nguyễn Thanh An 20/07/1995

49 20035303 Cao Minh Đạt 15/03/1998

50 20035304 Lê Thị Hà 30/08/1980

51 20035306 Lê Minh 10/11/1993

52 20035307 Nguyễn Đức Quang 09/11/1998

53 20035308 Lê Trung Thành 25/10/1998

54 20035309 Dương Thị Thúy Thịnh 05/12/1979

55 20035310 Nguyễn Quang Trung 08/12/1988

56 20035300 Nguyễn Thị Thúy Chinh 06/01/1973

57 20035127 Ngô Huy Trung 21/10/1992

58 20035130 Lưu Thị Xuân 25/05/1989

59 20035301 Phạm Văn Dần 22/04/1986

60 20035302 Trần Văn Dũng 14/12/1997

61 20035131 Lưu Lan Anh 05/02/1993

62 20035132 Hoàng Thị Trang 26/08/1993

63 20035216 Nguyễn Thị Hương 12/04/1987

64 20035217 Nguyễn Thị Thủy Tiên 13/12/1998

65 20035218 Trịnh Thị Trang 17/05/1990

66 20035322 Trần Thị Chung 15/08/1982

67 20035323 Hồ Đức Việt 01/03/1995

68 20035133 Phạm Thương Huyền 20/06/1991

69 20035324 Hoàng Hà Thu 03/05/1996

70 20035325 Lê Thị Thuỳ Linh 28/11/1997

71 20035059 Nguyễn Đức Mạnh 07/01/1997

72 20035194 Nguyễn Xuân Bảo 25/12/1998

73 20035195 Lê Như Duy 01/07/1978

74 20035196 Trần Văn Hải 01/11/1991

75 20035197 Trần Gia Thế Tài 10/11/1997

76 20035060 Hứa Thị Mỹ Hạnh 10/12/1995

77 20035061 Nguyễn Thu Huyền 18/03/1990

78 20035062 Nguyễn Thị Bích Thuận 29/03/1978

79 20035201 Bùi Thị Minh Huệ 18/12/1978

80 20035202 Nguyễn Phương Mai 14/01/1997

81 20035203 Trần Thị Như 05/09/1987

82 20035205 Phạm Đức Tiến 13/11/1997

83 20035200 Nguyễn Thị Phương Hạnh 25/11/1988

84 20035204 Nguyễn Thị Phương Thúy 19/12/1988

85 20035063 Nguyễn Thị Hồng ( Lệ ) 10/07/1992

86 20035064 Nguyễn Khánh Huyền 22/07/1997

87 20035065 Tạ Hồng Linh 24/02/1997

88 20035066 Trần Hồng Phúc 28/04/1991

89 20035219 Trần Minh Cường 18/02/1988

90 20035134 Đỗ Khánh Ngân 02/09/1991

91 20035135 Nguyễn Thị Minh Trang 19/09/1989

92 20035326 Đinh Thị Hồng Hạnh 12/07/1995

93 20035327 Phạm Phương Thảo 13/04/1995

94 20035339 PARK SEOHYUN 10/07/1994

95 20035340 HO HSIN YEN 17/10/1996

96 20035341 KIM MIN CHUL 28/06/1985

97 20035342 KOH JONG HWAN 15/01/1972

98 20035328 Phạm Trung Anh 04/09/1997

99 20035329 Nguyễn Trọng Hợp 27/03/1979

100 20035330 Vũ Quang Huy 12/06/1998

101 20035331 Trương Thị Nụ 07/10/1997

102 20035332 Chu Minh Trang 08/08/1998

103 20035343 SOUPHASIT HEUANGSENG 27/10/1988

104 20035344 ATHONE DUANGPHACHANH 06/12/1982Post Top Ad