Trường ĐHKHXH&NV. Danh sách HVCH môn triết học, khóa QH- 2020- X. Lớp số 3

academic.vn

 Trường ĐHKHXH&NV. Danh sách HVCH môn triết học, khóa QH- 2020- X. Lớp số 3

 Trường ĐHKHXH&NV thông báo Lịch học học phần Triết học Mác- Lênin cho học viên Khóa QH- 2020- X. Đây là sanh sách học viên cao học sẽ học môn triết học, khóa QH- 2020- X.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.


STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh

1 20035148 Lê Thị Thùy Linh 10/11/1985

2 20035149 Vũ Sơn 15/08/1997

3 20035150 Quách Thị Nhân Tâm 25/09/1995

4 20035236 Trần Văn Chác 15/08/1986

5 20035237 Nguyễn Linh Chi 27/09/1990

6 20035238 Phạm Danh Cường 13/06/1982

7 20035239 Nguyễn Hoàng Hồ 14/11/1984

8 20035240 Phạm Minh Huyền 04/01/1995

9 20035241 Hoàng Thị Kiều 27/08/1990

10 20035242 Lê Thị Kiểu 29/12/1985

11 20035243 Nguyễn Hà Linh 13/01/1987

12 20035244 Trương Thị Hồng Ngọc 17/04/1985

13 20035245 Đặng Hùng Nhân 26/10/1981

14 20035246 Nguyễn Thị Kim Oanh 26/03/1981

15 20035247 Nguyễn Đức Quý 28/05/1993

16 20035248 Phạm Thị Hồng Thắm 16/10/1979

17 20035249 Nguyễn Thị Thùy 20/06/1986

18 20035250 Nguyễn Thị Huyền Trang 06/10/1994

19 20035199 Nguyễn Diễm Hằng 06/02/1994

20 20035275 Nguyễn Diệp Hà 01/08/1998

21 20035276 Nguyễn Đức Huy 12/05/1998

22 20035277 Phạm Lê Ngọc Lan 29/10/1996

23 20035278 Nguyễn Thị Thu 06/07/1987

24 20035096 Đoàn Thị Ái 07/02/1994

25 20035097 Nguyễn Hồng Anh 06/07/1997

26 20035098 Nguyễn Thị Hiểu 16/03/1993

27 20035099 Hoàng Thị Huyên 01/02/1989

28 20035279 Hoàng Việt Ngọc Anh 01/08/1998

29 20035280 Nguyễn Vân Chi 24/04/1998

30 20035281 Lê Hương Giang 26/01/1995

31 20035282 Nguyễn Thanh Hải 09/09/1998

32 20035283 Nguyễn Thị Thúy Hoa 16/06/1998

33 20035284 Nguyễn Thị Lương 24/03/1995

34 20035285 Đinh Y Ly 06/12/1991

35 20035286 Trần Thị Kam Ly 21/04/1997

36 20035287 Lương Vũ Nam 16/08/1998

37 20035288 Phạm Lan Ngọc 11/02/1997

38 20035289 Lê Thị Mai Quyên 03/01/1986

39 20035290 Nguyễn Thị Thanh Tâm 08/03/1998

40 20035291 Đào Thị Thảo 02/04/1995

41 20035292 Nguyễn Thị Phương Thảo 24/04/1995

42 20035293 Ngô Thị Thuỷ 25/11/1998

43 20035294 Nguyễn Minh Ngọc Thực 06/06/1998

44 20035295 Nguyễn Đặng Thuỷ Tiên 02/11/1998

45 20035296 Phạm Hà Huyền Trang 11/01/1997

46 20035297 Hà Thu Thảo Vân 31/01/1998

47 20035298 Đoàn Bảo Yến 13/08/1996

48 20035299 Nguyễn Thanh An 20/07/1995

49 20035303 Cao Minh Đạt 15/03/1998

50 20035304 Lê Thị Hà 30/08/1980

51 20035306 Lê Minh 10/11/1993

52 20035307 Nguyễn Đức Quang 09/11/1998

53 20035308 Lê Trung Thành 25/10/1998

54 20035309 Dương Thị Thúy Thịnh 05/12/1979

55 20035310 Nguyễn Quang Trung 08/12/1988

56 20035300 Nguyễn Thị Thúy Chinh 06/01/1973

57 20035127 Ngô Huy Trung 21/10/1992

58 20035130 Lưu Thị Xuân 25/05/1989

59 20035301 Phạm Văn Dần 22/04/1986

60 20035302 Trần Văn Dũng 14/12/1997

61 20035131 Lưu Lan Anh 05/02/1993

62 20035132 Hoàng Thị Trang 26/08/1993

63 20035216 Nguyễn Thị Hương 12/04/1987

64 20035217 Nguyễn Thị Thủy Tiên 13/12/1998

65 20035218 Trịnh Thị Trang 17/05/1990

66 20035322 Trần Thị Chung 15/08/1982

67 20035323 Hồ Đức Việt 01/03/1995

68 20035133 Phạm Thương Huyền 20/06/1991

69 20035324 Hoàng Hà Thu 03/05/1996

70 20035325 Lê Thị Thuỳ Linh 28/11/1997

71 20035059 Nguyễn Đức Mạnh 07/01/1997

72 20035194 Nguyễn Xuân Bảo 25/12/1998

73 20035195 Lê Như Duy 01/07/1978

74 20035196 Trần Văn Hải 01/11/1991

75 20035197 Trần Gia Thế Tài 10/11/1997

76 20035060 Hứa Thị Mỹ Hạnh 10/12/1995

77 20035061 Nguyễn Thu Huyền 18/03/1990

78 20035062 Nguyễn Thị Bích Thuận 29/03/1978

79 20035201 Bùi Thị Minh Huệ 18/12/1978

80 20035202 Nguyễn Phương Mai 14/01/1997

81 20035203 Trần Thị Như 05/09/1987

82 20035205 Phạm Đức Tiến 13/11/1997

83 20035200 Nguyễn Thị Phương Hạnh 25/11/1988

84 20035204 Nguyễn Thị Phương Thúy 19/12/1988

85 20035063 Nguyễn Thị Hồng ( Lệ ) 10/07/1992

86 20035064 Nguyễn Khánh Huyền 22/07/1997

87 20035065 Tạ Hồng Linh 24/02/1997

88 20035066 Trần Hồng Phúc 28/04/1991

89 20035219 Trần Minh Cường 18/02/1988

90 20035134 Đỗ Khánh Ngân 02/09/1991

91 20035135 Nguyễn Thị Minh Trang 19/09/1989

92 20035326 Đinh Thị Hồng Hạnh 12/07/1995

93 20035327 Phạm Phương Thảo 13/04/1995

94 20035339 PARK SEOHYUN 10/07/1994

95 20035340 HO HSIN YEN 17/10/1996

96 20035341 KIM MIN CHUL 28/06/1985

97 20035342 KOH JONG HWAN 15/01/1972

98 20035328 Phạm Trung Anh 04/09/1997

99 20035329 Nguyễn Trọng Hợp 27/03/1979

100 20035330 Vũ Quang Huy 12/06/1998

101 20035331 Trương Thị Nụ 07/10/1997

102 20035332 Chu Minh Trang 08/08/1998

103 20035343 SOUPHASIT HEUANGSENG 27/10/1988

104 20035344 ATHONE DUANGPHACHANH 06/12/1982#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top