Trường ĐHKHXH&NV. Danh sách HVCH môn triết học, khóa QH- 2020- X. Lớp số 2

academic.vn

 Trường ĐHKHXH&NV. Danh sách HVCH môn triết học, khóa QH- 2020- X. Lớp số 2.

 Trường ĐHKHXH&NV thông báo Lịch học học phần Triết học Mác- Lênin cho học viên Khóa QH- 2020- X. Đây là sanh sách học viên cao học sẽ học môn triết học, khóa QH- 2020- X.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.


STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh

1 20035043 Cao Phương Dung 06/12/1996

2 20035044 Phạm Thanh Mai 26/10/1994

3 20035175 Nguyễn Thị Hạnh 18/04/1998

4 20035176 Hoàng Thị Thư 20/10/1995

5 20035037 Phạm Thu Hà 03/02/1997

6 20035038 Bùi Huy Minh Hoàng 20/07/1993

7 20035039 Nguyễn Thị Tuyến 20/10/1975

8 20035040 Cao Thị Hải Yến 18/04/1984

9 20035146 Trương Ngọc Anh 30/09/1998

10 20035147 Nguyễn Đức Triều 10/06/1987

11 20035045 Đỗ Mạnh An 26/07/1985

12 20035046 Bùi Thị Vân Anh 01/03/1985

13 20035047 Nguyễn Minh Giáp 08/11/1977

14 20035048 Nguyễn Thu Hà 07/01/1993

15 20035049 Nguyễn Thị Huệ 04/05/1984

16 20035050 Đỗ Diệu Linh 03/01/1985

17 20035051 Nguyễn Thuỳ Ngân 02/06/1991

18 20035052 Phạm Thị Hồng Nhung 07/08/1983

19 20035053 Vũ Thị Phương 14/08/1987

20 20035054 Nguyễn Thị Thanh 28/06/1995

21 20035055 Đỗ Thị Thúy 13/05/1993

22 20035056 Đỗ Thị Minh Thương 15/10/1985

23 20035057 Nghiêm Thu Trang 19/09/1989

24 20035058 Nguyễn Thu Trang 29/09/1986

25 20035177 Vũ Tuấn Anh 27/08/1981

26 20035178 Nguyễn Thị Hải Đường 12/06/1981

27 20035179 Nguyễn Thị Thu Giang 08/07/1991

28 20035180 Tạ Thị Hà 16/04/1988

29 20035181 Nguyễn Thị Hằng 07/06/1997

30 20035182 Nguyễn Thị Thu Hoài 27/08/1989

31 20035183 Dương Thị Loan 15/03/1986

32 20035184 Đinh Văn Lộc 20/10/1973

33 20035185 Ngô Văn Lừng 06/04/1990

34 20035186 Trần Thị Xuân Quỳnh 02/12/1989

35 20035187 Hoàng Ngọc Thạc 26/08/1971

36 20035188 Lê Thị Thủy 15/12/1992

37 20035189 Trần Thị Phương Thúy 19/06/1971

38 20035190 Phạm Lê Huyền Trang 07/02/1991

39 20035191 Mai Văn Trọng 25/12/1997

40 20035192 Nguyễn Chí Viết 10/12/1974

41 20035193 Nguyễn Tuấn Vũ 14/12/1996

42 20035067 Đỗ Minh Nghĩa 30/04/1994

43 20035068 Nguyễn Thuỳ Linh 12/07/1990

44 20035069 Lê Văn Quân 06/10/1997

45 20035070 Bùi Thị Thu Thủy 15/02/1997

46 20035206 Nguyễn Thị Thanh Huyền 23/07/1998

47 20035071 Lê Tùng Dương 14/11/1996

48 20035207 Nguyễn Thanh Hà 24/03/1997

49 20035208 Hoàng Hải 18/04/1991

50 20035209 Trịnh Tuyết Mai 15/04/1997

51 20035210 Nguyễn Mai Phương 26/01/1998

52 20035087 Nguyễn Tiến Đạt 12/06/1989

53 20035088 Nguyễn Minh Thảo 20/10/1982

54 20035089 Hà Thị Huyền Trang 23/09/1993

55 20035232 Nguyễn Ánh Dương 06/07/1994

56 20035233 Nguyễn Văn Phán 26/10/1996

57 20035234 Già Bá Tùng 12/07/1997

58 20035235 Đinh Thị Vân 16/06/1998

59 20035072 Nguyễn Thị Hạnh 17/08/1988

60 20035073 Đỗ Thu Hiền 16/09/1997

61 20035211 Nguyễn Lê Phương Anh 20/02/1998

62 20035212 Tô Quang Minh 15/02/1998

63 20035074 Mai Anh Quân 25/05/1996

64 20035213 Nguyễn Thúy Hiền 30/08/1998

65 20035214 Đặng Thị Út 20/06/1987

66 20035345 Manipakone Phonemany 23/04/1995

67 20035076 Nguyễn Minh Nguyệt 08/03/1989

68 20035077 Phạm Viết Nhật 20/10/1991

69 20035078 Nguyễn Thị Bình Yên 13/12/1977

70 20035220 Nguyễn Thái Quỳnh Anh 21/12/1996

71 20035221 Nguyễn Thanh Binh 15/08/1983

72 20035222 Lê Thu Hà 12/03/1985

73 20035223 Vũ Thị Hằng 18/11/1998

74 20035224 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 21/05/1990

75 20035225 Đào Huyền Trang 20/02/1997

76 20035333 SOUSADACHANH PHAIMANY 16/09/1984

77 20035334 AN SUMIN 14/03/1993

78 20035335 DUAN WEIHENG 01/03/1998

79 20035079 Trần Thị Quỳnh Trang 24/12/1989

80 20035226 Viết Thị Thanh Hà 19/11/1998

81 20035336 DETHSOULIVAN THIPMOUNTALI 01/03/1990

82 20035337 SONETHAVY THONGKHAM 19/05/1990

83 20035338 INPENG LATTANA 02/09/1984

84 20035090 Trần Thị Hằng 20/03/1977

85 20035091 Hoàng Thị Hồng 28/06/1989

86 20035092 Lê Thị Ngọc Lan 08/07/1986

87 20035093 Trần Thùy Linh 12/06/1994

88 20035094 Trần Thị Hoài Ninh 05/11/1997

89 20035095 Trần Thị Thu Thủy 18/08/1978

90 20035266 Nguyễn Minh Chiến 10/11/1993

91 20035267 Nguyễn Thị Thanh Huyền 17/06/1997

92 20035268 Đinh Mỹ Linh 22/03/1997

93 20035269 Lưu Mỹ Linh 24/09/1988

94 20035270 Phạm Thanh Loan 04/09/1983

95 20035271 Nguyễn Thị Đoàn Minh 30/07/1993

96 20035272 Nguyễn Trọng Tâm 13/12/1998

97 20035273 Đinh Thị Thu Trang 15/02/1996

98 20035274 Đỗ Thị Vân 13/01/1993

99 20035075 Lê Minh Nghiêm 04/10/1983

100 20035215 Nguyễn Thị Mỹ Linh 11/03/1998

101 20035080 Bùi Đức Huy 02/09/1981

102 20035081 Nguyễn Vũ Ngọc Huyền 23/11/1995

103 20035082 Trần Hồng Lĩnh 21/03/1997

104 20035083 Hà Thành Nam 09/07/1985

105 20035084 Phạm Mai Phương 11/08/1995

106 20035085 Đặng Trúc Quỳnh 20/11/1994

107 20035086 Phạm Thị Quỳnh Trang 29/09/1989

108 20035227 Ngô Thị Huyền 13/11/1990

109 20035228 Đỗ Duy Hùng 20/01/1985

110 20035229 Đào Thị Thùy Linh 09/09/1988

111 20035230 Nguyễn Văn Thành 16/08/1983

112 20035231 Hoàng Trọng Thức 28/10/1996#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top