Trường ĐHKHXH&NV. Danh sách HVCH môn triết học, khóa QH- 2020- X. Lớp số 2 - Academic.vn - Tư liệu khoa học xã hội và nhân văn
Tài liệu khoa học Xã hội và Nhân văn

Post Top Ad

Your Ad Spot

Chủ Nhật, 18 tháng 4, 2021

Trường ĐHKHXH&NV. Danh sách HVCH môn triết học, khóa QH- 2020- X. Lớp số 2

 Trường ĐHKHXH&NV. Danh sách HVCH môn triết học, khóa QH- 2020- X. Lớp số 2.

 Trường ĐHKHXH&NV thông báo Lịch học học phần Triết học Mác- Lênin cho học viên Khóa QH- 2020- X. Đây là sanh sách học viên cao học sẽ học môn triết học, khóa QH- 2020- X.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.


STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh

1 20035043 Cao Phương Dung 06/12/1996

2 20035044 Phạm Thanh Mai 26/10/1994

3 20035175 Nguyễn Thị Hạnh 18/04/1998

4 20035176 Hoàng Thị Thư 20/10/1995

5 20035037 Phạm Thu Hà 03/02/1997

6 20035038 Bùi Huy Minh Hoàng 20/07/1993

7 20035039 Nguyễn Thị Tuyến 20/10/1975

8 20035040 Cao Thị Hải Yến 18/04/1984

9 20035146 Trương Ngọc Anh 30/09/1998

10 20035147 Nguyễn Đức Triều 10/06/1987

11 20035045 Đỗ Mạnh An 26/07/1985

12 20035046 Bùi Thị Vân Anh 01/03/1985

13 20035047 Nguyễn Minh Giáp 08/11/1977

14 20035048 Nguyễn Thu Hà 07/01/1993

15 20035049 Nguyễn Thị Huệ 04/05/1984

16 20035050 Đỗ Diệu Linh 03/01/1985

17 20035051 Nguyễn Thuỳ Ngân 02/06/1991

18 20035052 Phạm Thị Hồng Nhung 07/08/1983

19 20035053 Vũ Thị Phương 14/08/1987

20 20035054 Nguyễn Thị Thanh 28/06/1995

21 20035055 Đỗ Thị Thúy 13/05/1993

22 20035056 Đỗ Thị Minh Thương 15/10/1985

23 20035057 Nghiêm Thu Trang 19/09/1989

24 20035058 Nguyễn Thu Trang 29/09/1986

25 20035177 Vũ Tuấn Anh 27/08/1981

26 20035178 Nguyễn Thị Hải Đường 12/06/1981

27 20035179 Nguyễn Thị Thu Giang 08/07/1991

28 20035180 Tạ Thị Hà 16/04/1988

29 20035181 Nguyễn Thị Hằng 07/06/1997

30 20035182 Nguyễn Thị Thu Hoài 27/08/1989

31 20035183 Dương Thị Loan 15/03/1986

32 20035184 Đinh Văn Lộc 20/10/1973

33 20035185 Ngô Văn Lừng 06/04/1990

34 20035186 Trần Thị Xuân Quỳnh 02/12/1989

35 20035187 Hoàng Ngọc Thạc 26/08/1971

36 20035188 Lê Thị Thủy 15/12/1992

37 20035189 Trần Thị Phương Thúy 19/06/1971

38 20035190 Phạm Lê Huyền Trang 07/02/1991

39 20035191 Mai Văn Trọng 25/12/1997

40 20035192 Nguyễn Chí Viết 10/12/1974

41 20035193 Nguyễn Tuấn Vũ 14/12/1996

42 20035067 Đỗ Minh Nghĩa 30/04/1994

43 20035068 Nguyễn Thuỳ Linh 12/07/1990

44 20035069 Lê Văn Quân 06/10/1997

45 20035070 Bùi Thị Thu Thủy 15/02/1997

46 20035206 Nguyễn Thị Thanh Huyền 23/07/1998

47 20035071 Lê Tùng Dương 14/11/1996

48 20035207 Nguyễn Thanh Hà 24/03/1997

49 20035208 Hoàng Hải 18/04/1991

50 20035209 Trịnh Tuyết Mai 15/04/1997

51 20035210 Nguyễn Mai Phương 26/01/1998

52 20035087 Nguyễn Tiến Đạt 12/06/1989

53 20035088 Nguyễn Minh Thảo 20/10/1982

54 20035089 Hà Thị Huyền Trang 23/09/1993

55 20035232 Nguyễn Ánh Dương 06/07/1994

56 20035233 Nguyễn Văn Phán 26/10/1996

57 20035234 Già Bá Tùng 12/07/1997

58 20035235 Đinh Thị Vân 16/06/1998

59 20035072 Nguyễn Thị Hạnh 17/08/1988

60 20035073 Đỗ Thu Hiền 16/09/1997

61 20035211 Nguyễn Lê Phương Anh 20/02/1998

62 20035212 Tô Quang Minh 15/02/1998

63 20035074 Mai Anh Quân 25/05/1996

64 20035213 Nguyễn Thúy Hiền 30/08/1998

65 20035214 Đặng Thị Út 20/06/1987

66 20035345 Manipakone Phonemany 23/04/1995

67 20035076 Nguyễn Minh Nguyệt 08/03/1989

68 20035077 Phạm Viết Nhật 20/10/1991

69 20035078 Nguyễn Thị Bình Yên 13/12/1977

70 20035220 Nguyễn Thái Quỳnh Anh 21/12/1996

71 20035221 Nguyễn Thanh Binh 15/08/1983

72 20035222 Lê Thu Hà 12/03/1985

73 20035223 Vũ Thị Hằng 18/11/1998

74 20035224 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 21/05/1990

75 20035225 Đào Huyền Trang 20/02/1997

76 20035333 SOUSADACHANH PHAIMANY 16/09/1984

77 20035334 AN SUMIN 14/03/1993

78 20035335 DUAN WEIHENG 01/03/1998

79 20035079 Trần Thị Quỳnh Trang 24/12/1989

80 20035226 Viết Thị Thanh Hà 19/11/1998

81 20035336 DETHSOULIVAN THIPMOUNTALI 01/03/1990

82 20035337 SONETHAVY THONGKHAM 19/05/1990

83 20035338 INPENG LATTANA 02/09/1984

84 20035090 Trần Thị Hằng 20/03/1977

85 20035091 Hoàng Thị Hồng 28/06/1989

86 20035092 Lê Thị Ngọc Lan 08/07/1986

87 20035093 Trần Thùy Linh 12/06/1994

88 20035094 Trần Thị Hoài Ninh 05/11/1997

89 20035095 Trần Thị Thu Thủy 18/08/1978

90 20035266 Nguyễn Minh Chiến 10/11/1993

91 20035267 Nguyễn Thị Thanh Huyền 17/06/1997

92 20035268 Đinh Mỹ Linh 22/03/1997

93 20035269 Lưu Mỹ Linh 24/09/1988

94 20035270 Phạm Thanh Loan 04/09/1983

95 20035271 Nguyễn Thị Đoàn Minh 30/07/1993

96 20035272 Nguyễn Trọng Tâm 13/12/1998

97 20035273 Đinh Thị Thu Trang 15/02/1996

98 20035274 Đỗ Thị Vân 13/01/1993

99 20035075 Lê Minh Nghiêm 04/10/1983

100 20035215 Nguyễn Thị Mỹ Linh 11/03/1998

101 20035080 Bùi Đức Huy 02/09/1981

102 20035081 Nguyễn Vũ Ngọc Huyền 23/11/1995

103 20035082 Trần Hồng Lĩnh 21/03/1997

104 20035083 Hà Thành Nam 09/07/1985

105 20035084 Phạm Mai Phương 11/08/1995

106 20035085 Đặng Trúc Quỳnh 20/11/1994

107 20035086 Phạm Thị Quỳnh Trang 29/09/1989

108 20035227 Ngô Thị Huyền 13/11/1990

109 20035228 Đỗ Duy Hùng 20/01/1985

110 20035229 Đào Thị Thùy Linh 09/09/1988

111 20035230 Nguyễn Văn Thành 16/08/1983

112 20035231 Hoàng Trọng Thức 28/10/1996Post Top Ad