Trường ĐHKHXH&NV. Danh sách HVCH môn triết học, khóa QH- 2020- X. Lớp số 1. - Academic.vn - Tư liệu khoa học xã hội và nhân văn
Tài liệu khoa học Xã hội và Nhân văn

Post Top Ad

Your Ad Spot

Chủ Nhật, 18 tháng 4, 2021

Trường ĐHKHXH&NV. Danh sách HVCH môn triết học, khóa QH- 2020- X. Lớp số 1.

Trường ĐHKHXH&NV. Danh sách HVCH môn triết học, khóa QH- 2020- X. Lớp số 1.

Trường ĐHKHXH&NV thông báo Lịch học học phần Triết học Mác- Lênin cho học viên Khóa QH- 2020- X. Đây là sanh sách học viên cao học sẽ học môn triết học, khóa QH- 2020- X.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.


STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh

1 20035001 Nguyễn Bá Chiêm 08/01/1988

2 20035002 Nguyễn Thị Hồng Giang 24/04/1988

3 20035003 Đào Thị Huyền 12/02/1984

4 20035004 Nguyễn Công Khanh 08/05/1979

5 20035005 Nguyễn Cao Nhật Linh 11/12/1994

6 20035006 Vũ Hoàng Long 06/11/1998

7 20035007 Phạm Thị Hồng Thương 14/12/1975

8 20035008 Vũ Ngọc Tùng 23/12/1991

9 20035009 Phạm Danh Vỵ 28/06/1993

10 20035136 Ngô Thị Chuyên 04/06/1992

11 20035137 Trịnh Quốc Dũng 30/10/1980

12 20035138 Nguyễn Thùy Dương 04/10/1994

13 20035139 Đặng Thanh Hải 21/07/1998

14 20035140 Nguyễn Sỹ Hào 20/03/1973

15 20035141 Đàm Văn Nam 08/05/1990

16 20035142 Đinh Bích Ngọc 23/07/1980

17 20035143 Lưu Đức Thanh 13/06/1978

18 20035145 Lê Thị Tươi 23/03/1992

19 20035010 Phạm Văn Anh 11/10/1977

20 20035011 Đặng Thị Loan 28/02/1988

21 20035012 Nguyễn Thị Thúy Ngà 28/12/1975

22 20035013 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 01/12/1988

23 20035014 Trần Tuấn Sơn 16/10/1983

24 20035015 Nguyễn Trung Thành 04/10/1987

25 20035016 Nguyễn Thị Vy 24/12/1978

26 20035144 Âu Văn Tuấn 09/10/1983

27 20035017 Lê Vân Anh 31/08/1985

28 20035018 Nguyễn Hoàng Anh 22/01/1988

29 20035019 Nguyễn Tuấn Anh 27/01/1996

30 20035020 Trần Hùng Anh 20/05/1991

31 20035021 Nguyễn Thị Linh Chi 08/11/1992

32 20035022 Nguyễn Văn Dương 04/08/1982

33 20035023 Hoàng Bảo Đăng 24/06/1982

34 20035024 Đinh Thị Thu Hải 12/07/1983

35 20035025 Nguyễn Thị Bích Hạnh 01/07/1972

36 20035026 Phạm Thuý Huyền 22/07/1996

37 20035027 Mai Xuân Hùng 24/08/1990

38 20035028 Nguyễn Thu Hương 06/07/1973

39 20035029 Nguyễn Thị Lương 28/02/1995

40 20035030 Phí Văn Mạnh 02/01/1983

41 20035031 Nguyễn Hồng Nam 30/09/1995

42 20035032 Nguyễn Hồng Quang 23/09/1984

43 20035033 Đào Thị Sự 19/10/1979

44 20035034 Trần Thu Trang 25/02/1997

45 20035035 Trần Anh Tuấn 24/04/1976

46 20035036 Nguyễn Thị Hồng Yến 10/10/1993

47 20035251 Bùi Đại Dương 26/10/1991

48 20035252 Phạm Hoàng Giang 04/10/1982

49 20035253 Nguyễn Thị Hoài Hương 13/09/1980

50 20035254 Đỗ Hương Lan 26/04/1995

51 20035255 Nguyễn Thị Hồng Liên 02/03/1995

52 20035256 Cáp Thị Tuyết Mai 12/02/1989

53 20035257 Trương Thị Ngân 20/10/1990

54 20035258 Đào Thị Hoài Phương 28/09/1988

55 20035259 Vũ Hà Thu 20/08/1997

56 20035260 Đoàn Biên Thùy 17/10/1986

57 20035261 Vũ Xuân Tiến 06/05/1993

58 20035262 Mai Hoàng Phương Trang 09/02/1997

59 20035263 Võ Kiều Thiên Trang 30/10/1996

60 20035264 Nguyễn Thị Ngọc Vân 26/05/1998

61 20035265 Nguyễn Ngọc Uyên Vy 04/03/1997

62 20035041 Vũ Huy Tình 24/01/1997

63 20035042 Đỗ Thị Thụy Vũ 13/09/1996

64 20035152 Nguyễn Thị Thùy Dương 18/06/1996

65 20035153 Nguyễn Thu Hà 21/11/1995

66 20035154 Hoàng Minh Hiển 18/05/1973

67 20035155 Phạm Huy Hoàng 09/11/1971

68 20035156 Đỗ Duy Hùng 25/12/1972

69 20035158 Nhâm Thị Lan 16/09/1979

70 20035159 Lê Khánh Linh 02/09/1998

71 20035162 Đỗ Thị Minh Luyến 25/03/1989

72 20035163 Dương Quý Nam 08/07/1972

73 20035164 Nguyễn Thị Ngần 20/05/1995

74 20035165 Vũ Hồng Phương 23/11/1998

75 20035166 Hoàng Xuân Tám 28/09/1974

76 20035167 Nguyễn Văn Thà 12/04/1980

77 20035169 Phạm Huy Thông 26/03/1969

78 20035170 Nguyễn Tấn Toàn 15/08/1997

79 20035172 Phạm Quốc Tuý 24/05/1978

80 20035173 Nguyễn Thuý Vân 29/03/1998

81 20035174 Phạm Như Ý 22/12/1984

82 20035151 Nguyễn Quốc Dũng 12/09/1976

83 20035157 Đặng Văn Kiên 27/01/1984

84 20035160 Nguyễn Bảo Long 25/04/1992

85 20035161 Nguyễn Quốc Long 05/08/1973

86 20035168 Nguyễn Cảnh Thành 02/09/1979

87 20035171 Lưu Ngọc Tuấn 26/05/1977

88 20035198 Phạm Tâm Thảo 15/07/1998
Post Top Ad