Thuận lợi và thách thức của e-learning bậc Đại học ở Việt Nam

academic.vn

 Tác giả:

Phạm Quỳnh Chinh, Phan Thị Hoàng Mai


Bài báo:

Thuận lợi và thách thức của e-learning bậc Đại học ở Việt Nam


Thông tin trích dẫn: 

Hội thảo khoa học Giải pháp xây dựng các điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo ngành Triết học, Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày 26/1/2021.
#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top