Some models of constitutional review in the world and suggestions of new model of constitutional review in Vietnam

academic.vn

http://www.elibrary.vn/2021/04/dinh-van-liem-some-models-of.html

Dinh Van Liem

Some models of constitutional review in the world and suggestions of new model of constitutional review in Vietnam 

Domestic jurisprudence. № 2 (46), 2021, Pp. 4-10. 

DOI: 10.24411/2412-8228-2021-10201. 

ISSN 2412-8228 (Print) 

ISSN 2541-7800 (Online)


#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top