Promoting the human factor in building the Vietnam people’s army in the new era - Academic.vn - Tư liệu khoa học xã hội và nhân văn
Tài liệu khoa học Xã hội và Nhân văn

Post Top Ad

Your Ad Spot

Thứ Tư, 14 tháng 4, 2021

Promoting the human factor in building the Vietnam people’s army in the new era

Tác giả:

Tran Van Hung


Bài báo:

Promoting the human factor in building the Vietnam people’s army in the new era 


Thông tin trích dẫn của bài báo:

Humanitarian Scientific Bulletin. 2020. No 9. Pp. 76-82. 

ISSN 2541-7509. 

DOI: https://www.doi.org/10.5281/zenodo.4084831


Nguồn tham khảo: 

http://www.elibrary.vn/2020/10/promoting-human-factor-in-building.html


Academic.vn tổng hợp.

#Tran Van Hung #Quân đội nhân dân #Xây dựng quân đội #Hồng quânPost Top Ad