Đổi mới giảng dạy triết học ở Đại học qua thực tế giảng dạy ở Đại học Quốc gia Hà Nội - Academic.vn - Tư liệu khoa học xã hội và nhân văn
Tài liệu khoa học Xã hội và Nhân văn

Post Top Ad

Your Ad Spot

Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2021

Đổi mới giảng dạy triết học ở Đại học qua thực tế giảng dạy ở Đại học Quốc gia Hà Nội

 Tác giả:

Trần Thị Điểu

Hà Thị BắcBài báo:

Đổi mới giảng dạy triết học ở Đại học qua thực tế giảng dạy ở Đại học Quốc gia Hà Nội


Thông tin trích dẫn:

 Kỷ yếu hội thảo khoa học: Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị ở Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, ngày 13/10/2020, tr.1-15.


Từ khóa: Giáo học, triết học, toàn cầu hóa, giảng dạy triết học

#xuatbanquocte #elibrary #academic #triethoc.net #triethoc.info

#elibrary.vn #academic.vn
Post Top Ad