Đổi mới giảng dạy triết học ở Đại học qua thực tế giảng dạy ở Đại học Quốc gia Hà Nội

academic.vn

 Tác giả:

Trần Thị Điểu

Hà Thị BắcBài báo:

Đổi mới giảng dạy triết học ở Đại học qua thực tế giảng dạy ở Đại học Quốc gia Hà Nội


Thông tin trích dẫn:

 Kỷ yếu hội thảo khoa học: Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị ở Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, ngày 13/10/2020, tr.1-15.
#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top