Maintaining the working-class nature of the CPV in the current period following Ho Chi Minh’s thought - Academic.vn - Tư liệu khoa học xã hội và nhân văn
Tài liệu khoa học Xã hội và Nhân văn

Post Top Ad

Your Ad Spot

Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2021

Maintaining the working-class nature of the CPV in the current period following Ho Chi Minh’s thought

 Tác giả:

Ngo Thi Phuong, Nguyen Thi Lan


Bài báo: 

Maintaining the working-class nature of the CPV in the current period following Ho Chi Minh’s thought


Thông tin trích dẫn:

Humanitarian Scientific Bulletin, 2020. №10. Pp. 200-206. DOI 10.5281/zenodo.4277834. ISSN 2541-7509.


Từ khóa: Giáo học, triết học, toàn cầu hóa, giảng dạy triết học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa xã hội khoa học, giai cấp công nhân

#xuatbanquocte #elibrary #academic #triethoc.net #triethoc.info

#elibrary.vn #academic.vn


Post Top Ad