Maintaining the working-class nature of the CPV in the current period following Ho Chi Minh’s thought

academic.vn

 Tác giả:

Ngo Thi Phuong, Nguyen Thi Lan


Bài báo: 

Maintaining the working-class nature of the CPV in the current period following Ho Chi Minh’s thought


Thông tin trích dẫn:

Humanitarian Scientific Bulletin, 2020. №10. Pp. 200-206. DOI 10.5281/zenodo.4277834. ISSN 2541-7509.


#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top